یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کازرون

مساحت شهر:2040
جمعیت:87326

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:290
جمعیت بافت فرسوده:21758


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top