سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

فسا

 مساحت شهر:2550

جمعیت:90251

مساحت بافت فرسوده:(مصوب) هکتار:70


جمعیت بافت فرسوده:21000

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top