سه شنبه 18 بهمن 1401
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

داراب


مساحت شهر:1673.5
جمعيت  56032:
مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار :117


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top