سه شنبه 5 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

آباده

مساحت شهر:2100 
جمعيت:  52042
مساحت بافت فرسوده (مصوب) هکتار82.92:

جمعیت بافت فرسوده:14483

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top