دوشنبه 27 فروردین 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

شیراز

 مساحت شهر:12680 
جمعيت: 1214808

مساحت بافت فرسوده (مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری سال 85) هکتار:  1691.2 و براساس کمسیون ماده 5 سال 93 حدود 1800 هکتار
جمعیت بافت  فرسوده در سرشماری سال 85 حدود194042  نفر و در سرشماری سال 1395 حدود 300000 نفر

  

اسامی محلات بافت فرسوده شیراز:

 

 
ردیف نام محله
1 نصر آباد
2 دست خضر
3 شهرک امام حسین جنوبی
4 شهرک امام حسین شمالی
5 سردخانه
6 کوشکک
7 قلعه نو
8 ترکان
9 احمدآباد صغاد
10 دشت چنار
11 ده پیاله جنوبی
12 ده پیاله شمالی
13 عادل آباد
14 سپاه جنوبی
15 درکی
16 تلخداشت
17 باباکوهی
18 گلخون
19 پشت مله
20 حسین آباد
21 قصرالدشت
22 تلخداش 
23 ابیوردی
24 ذوالانوار
25 ده کره
26 تل پروس
27 پای کوت ها
28 شاهزاده بیگم
29 کوزه گری
30 شیخ علی چوپان
31 کوی زهرا
32 دشت چنار
33 دهپیاله
34 دباغی
35 فخرآباد
36 گلکوب
37 قاآنی
38 کوشک عباسعلی
39 کشن
40 سعدی
41 ریاستی
42 مولوی
43 هفت تنان
44 تیموری
45 پیرنیا
46 شاهیجان
47 باباکوهی
48 حسین آباد
49 سهل آباد
50 بلوچ ها
51 پودنک
52 قلعه کوهی
53 منطقه تاریخی و فرهنگی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top