پنجشنبه 6 آبان 1400
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

شیراز

 مساحت شهر:12680 
جمعيت: 1214808

مساحت بافت فرسوده (مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری سال 85) هکتار:  1691.2 و براساس کمسیون ماده 5 سال 93 حدود 1800 هکتار
جمعیت بافت  فرسوده در سرشماری سال 85 حدود194042  نفر و در سرشماری سال 1395 حدود 300000 نفر

  

اسامی محلات بافت فرسوده شیراز:

 

 
ردیفنام محله
1نصر آباد
2دست خضر
3شهرک امام حسین جنوبی
4شهرک امام حسین شمالی
5سردخانه
6کوشکک
7قلعه نو
8ترکان
9احمدآباد صغاد
10دشت چنار
11ده پیاله جنوبی
12ده پیاله شمالی
13عادل آباد
14سپاه جنوبی
15درکی
16تلخداشت
17باباکوهی
18گلخون
19پشت مله
20حسین آباد
21قصرالدشت
22تلخداش 
23ابیوردی
24ذوالانوار
25ده کره
26تل پروس
27پای کوت ها
28شاهزاده بیگم
29کوزه گری
30شیخ علی چوپان
31کوی زهرا
32دشت چنار
33دهپیاله
34دباغی
35فخرآباد
36گلکوب
37قاآنی
38کوشک عباسعلی
39کشن
40سعدی
41ریاستی
42مولوی
43هفت تنان
44تیموری
45پیرنیا
46شاهیجان
47باباکوهی
48حسین آباد
49سهل آباد
50بلوچ ها
51پودنک
52قلعه کوهی
53منطقه تاریخی و فرهنگی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top