یکشنبه 24 تیر 1403
شرکت عمران و مسکن سازان استان فارس

کارگروه‌های تخصصی ستادهای بازآفرینی شهری پایدار(جدید)

جهت دریافت دستورالعمل،آیین نامه ها و همچنین نحوه تشکیل کارگروه‌های تخصصی ستادهای بازآفرینی شهری پایدار فایل های pdf ذیل را دانلود نمایید.


فایلعنوان
ایین نامه کارگروه اجتماعی-فرهنگی-سلامتایین نامه کارگروه اجتماعی-فرهنگی-سلامت
ایین نامه کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکت مردمیایین نامه کارگروه ارتقا اقتصادی و مشارکت مردمی
ایین نامه کارگروه تشکل های مردم نهادایین نامه کارگروه تشکل های مردم نهاد
دستورالعمل فعالیت کارگروه پیشگیری از گسترش بافت ناکارامددستورالعمل فعالیت کارگروه پیشگیری از گسترش بافت ناکارامد
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه وقف ستاد ملی بازآفرینی شهری پایداردستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه وقف ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top